تبلیغات زنده

تبلیغات زنده روشی جدید از تبلیغات محیطی است که واکنش مستقیم مخاطب رو دریافت میکنه و مستقیم توی ذهن مخاطب حک میشه.
اگر به رفتارهای اطرافیانمون کمی دقت کنیم میبینیم که مردم در مواجهه با اتفاق هایی که به صورت غیرمعمول در اماکن مختلف رخ می دهد عکس العمل های جالبی نشان می دهند.بعضی اوقات متوقف می شوند و تماشا می کنند، بعضی وقت ها با موبایل فیلم می گیرند و...

چندی پیش در مسیری مشغول رانندگی بودم که ناگهان به ترافیک غیر منتظره ای برخوردم. آرام آرام به همراه ترافیک ایجاد شده به جلو میرفتم و با خودم فکر میکردم حتما تصادف شدیدی رخ داده است!در همین افکار بودم که یک ماشین آتش نشانی که در لاین چهارم ایستاده بود را دیدم. خودروی آتش نشانی خاموش بود و یکی از پرسنل آتش نشانی در کنار بزرگراه ایستاده بود و به ترافیکی که ایجاد شده بود خیره نگاه می کرد.ماشین های مختلف در کنار این خودرو توقف میکردند و به آن نگاه میکردن و بعد از اینکه متوجه می شدند خبری نیست به حرکت خود ادامه می دادند!

واقعا چرا مردم انقدر علاقه مند به جستجوی اطراف خود هستند؟
چه چیزی باعث میشه مردم نظرشون به شما جلب بشه؟
مطمئنا شما نیز مثال های زیادی از این تجربه ها دارید.

تیم تبلیغات زنده سونما با استفاده از روش های خلاقانه مردم را در شرایط مختلف سوپرایز می کند و با گره زدن سناریو با موضوع فعالیت سفارش دهنده تبلیغات ( اعم از سازمان، شرکت، برند و...) تاثیر فراموش نشدنی ای در ذهن مخاطبین می گذارد.

مکان اجرای تبلیغات محل اجرای این نوع تبلیغات با توجه به بازار هدف و نتیجه مورد نظر بر طبق سناریو طراحی و تعیین می شود.

تیم تبلیغات زنده سونما