تبلیغات فرهنگی هنری

کانون تبلیغاتی سونما با هدف حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری، با مجموعه های هنری همچون تئاتر ها، فیلم های سینمایی، کنسرت ها همکاری می کند و این مجموعه ها را در راه موفقیت و رسیدن به هدف نهایی همراهی می کند.

تیزر نمایش هگزا (شهر دوشیزگان)