Educational Advertising

مجموعه کارگاه های فنگ شویی

مجموعه کارگاه های فنگ شویی، با هدف داشتن زندگی سالم و تجربه زندگی با بیشترین کارایی و آرامش و همچنین استفاده از موثرترین روش های پالایش مکان و افزایش سطح انرژی تشکیل شده است.

مجموعه آموزش های حقوق خانواده

مجموعه آموزش های حقوق خانواده، با هدف روشنگری و آگاهی بخشی به جوانان در مسیر ازدواج موفق طراحی شده است.

The Solution

شتابدهنده فارابی، از جمله شتاب دهندگان فعال در زمینه بازار بورس است.این مجموعه با هدف سرعت بخشی به ساز و کار استارت آپ های حوزه ی بورس تشکیل شده است.