مسئولیت اجتماعی

شناخته شدن به عنوان کسب و کاری مسئول می تواند یکی از بزرگترین مزیت های رقابتی شما باشد.این مساله که کسب و کار شما چطور دیده می شود فاکتور مهمی در جایگاه شما خواهد داشت.(CSR) مسئولیت اجتماعی به معنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ و‌ کارها (با هر مقیاسی) قابل اجراست.این مسئولیت می تواند نسبت به کارکنان خود سازمان باشد یا نسبت به محیط زیست و... باشد.ما در این بخش به شما کمک می کنیم تا بتوانید کسب و کار خود را به مسئولیت اجتماعی منحصر بفرد خود گره بزنید.ما با خلق پروژه های اجتماعی مولد شما را در این مسیر همراهی میکنیم.

CSR چیست