بازاریابی ویروسی (Viral marketing)

تا به حال متوجه شده اید چرا برخی از چیزها وایرال یا فراگیر می شوند و بقیه
نمی شوند؟
چرا برخی از محصولات موفق می شوند و بعضی دیگر شکست می خورند؟
چجوری بعضی از ایده ها خیلی محبوب همگان می شوند و دیگر ایده ها به فراموشی سپرده می شوند؟

کدام محصولات یا خدمات در کوتاه مدت باید سر وصدای درست حسابی ایجاد کنند و کدام
باید طی مدت زمان طولانی در ذهن مخاطب بماند!

به همه این سوال ها را در مشاوره وایرال مارکتینگ(بازاریابی ویروسی) با توجه به محصولات
و خدمات هر کسب و کار پاسخ می دهیم.

مراحل وایرال مارکتینگ

مشاوره

بازاریابی ویروسی در 4 بخش وارد می شود:

1.محصول: بازنگری در طراحی محصول (خدمات) و یا امکانات جانبی آن به صورتیکه امکان فراگیر شدن را پیدا کند.

2 . قیمت: طراحی و مدل های جدید قیمت گذاری تا سرعت و قدرت فراگیر شدن محصول یا خدمات را زیاد کند.

3.مکان: مشاوره جهت انتخاب هوشمندانه مکان های عرضه محصول و خدمات.

4.پروموشن (فعالیت های ترویجی و تبلیغاتی): اضافه کردن ویژگی هایی به طراحی
فعالیت های ترویجی در ارتباطبا مشتری های فعلی و بالقوه که
باعث فراگیر شدن(وایرال شدن) محصول یا خدمات می شود.

ایده پردازی

تیم ایده پردازی کانون سونما با تسلط بر اصول بازاریابی ویروسی
ایده های اجرایی مناسب با برند مشتریان خلق می کنند.

اجرا

پس از مشاوره و ایده پردازی، یک یا چند روش اجرایی طراحی می شود
و تیم های اجرایی کانون وارد عمل می شوند.

بازاریابی ویروسی